Školský poriadok

1. Všeobecné právomoci študentov.
- Študent môže vymeškať 10 hodín. Keď vymešká viac ako 40 hodín, je povinný doniesť odôvodnenú ospravedlnenku. Keď tak neurobí, alebo určitá ospravedlnenka nebude mať dostatočnú úroveň bude započítané ako neosprevedlnené hodiny. 
- Študent môže vlasniť hociaké známky, ale musí byť aj tak kvalifikovaný. 
2. Povinnosti študentov.
- Študent je povinný dochádzať na hodiny. Ak nedorazí započíta sa to vymeškaná hodina.
- Študent je povinný písať si domáce úlohy, písomky a testy.
- Študent je povinný v každom ročníku napísať tzv. Ročníkovu prácu. Ak tak neurobí, v žiadnom prípade nemôže prejsť do ďalšieho ročníka.
- Každý študent je povinný vybrať si jeden odbor ktorý bude študovať. O zmene podajte žiadosť do riaditeľne vo forme listu. 
- Študentovou povinnosťou je resp. profesorov a samotného riaditeľa vykaním. Ak profesor povolí tykanie máte plné právo mu tykať.
- Priemer študenta ku koncu roku musí byť min. 3,60 aby nedostal podmienečné vylúčenie. 
- Ak študent bude mať priemer 1,00 bude vyznamenaný a dostane pochvalu od riaditeľa.
3. Všeobecné právomoci profesorov.
- Profesor môže HOCIKEDY zadať písomku.
- Profesor môže udeliť známku za domácu úlohu podľa vlastného uváženia. 
- Profesor môže viesť svoju hodinu vlastným štýlom.
- Profesor vlastní svoj vlastný kabinet. 
- Profesor môže s odôvednením pridať poznámku študentovi.
- Tak isto aj navrhnúť nejaké výchovné opatrenie.
4. Povinnosti profesorov
- Profesor dochádza na svoje hodiny včas. Keď vymešká iný profesor dojde suplovať. Musí však podať ospravedlnenie prečo vymeškal hodinu.
- Profesor opravuje včas všetky domáce úlohy, testy a písomky.
- Chodí na porady do zborovne.
- Udáva tresty študentom za porušenie školského poriadku.
- Dohliada na dodrženie školského poriadku.
- Zakrúžkované známky podať do riaditeľne aby riaditeľ mohol vytvoriť vysvedčenie.
5. Správanie sa na hodinách.
- Študent dochádza na hodinu ešte predtým než vojde učiteľ. Keď príde neskoro to je už iba na profesorovi či ho ospravedlní alebo nie.
- Študent môže používať mobil len v prípade keď to profesor povolí. Pri zistení prestupu tohto činu bude žiakovi udelená poznámka.
- Profesor nebije a nenadáva na adresu svojich zverencov.
- Profesor neponižuje žiakov.
 
 

Kontakt

Welcome in San Francisco RPG

 

HLÁSENIE

 

KAŽDÝ JE POVINNÝ ZAPÍSAŤ SA NA JEDEN PREDMET! Predmety na ktoré sa môžete zapísať: Angličtina, Informatika, Varenie, Psychológia, Matematika, Chémia, Nemčina, Telesná výchova

 

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Infomastern  © 2015

Tvorba www stránek zdarmaWebnode